W dniach 29 czerwca – 1 lipca przedstawiciele 76 państw spotkali się w Sztokholmie na trzeciej, finałowej konferencji Future of Places: Urban Thinkers Campus „Public Space in the New Urban Agenda”. Organizotorem wydarzenia były UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) we współpracy z Project for Public Spaces z Nowego Jorku oraz szwedzką Ax:son Johnson Foundation. Przy okazji tego wydarzenia mieliśmy przyjemność zaprezentować StructView FRAME (<a target=”_blank href=”http://www.sustasis.net/Non-Oral%20Compendium/Adamczak.pdf>link do publikacji</a>).

438 osób, a wśród nich przedstawiciele aż 344 organizacji – w tym politycy, akademicy, organizacje pozarządowe i sektor prywatny opracowywali konkluzje i wytyczne dla urbanizacji w przyszłości – w obliczu największych, globalnych problemów rozwijających się miast. Spotkanie jest już jednym z finałowych etapów procesu, trwającego od 2011 roku, w którym światowe środowisko liderów „placemakingu” – zarówno teoretyków, jak i praktyków – wspólnie wypracowuje nowy kierunek dla projektowania zrównoważonej, zorientowanej na człowieka, przestrzeni miejskiej, z naciskiem na tworzenie inkluzywnej przestrzeni publicznej.

UN-Habitat powstała jako agenda ONZ w 1978 roku, po Pierwszej Konferencji  ds. Habitatu (Habitat I w Vancouver, 1976), od 2002 roku stanowi pełnoprawny program ONZ. W 2016 roku w Quito odbędzie się konferencja Habitat III (Third United Nations Conference on Housing and Urban Development), podczas której zatwierdzone zostaną dokumenty, będące efektem wieloletnich działań w ramach platformy Future od Places.

W związku z tym zaprosiliśmy wszystkie osoby i instytucje, które reprezentowały Polskę w Sztokholmie, do wspólnej pracy nad informowaniem polskiego środowiska o nowych wytycznych, które UN Habitat będzie wzdrażał w krajach członkowskich. O działaniach grupy będziemy informować na bieżąco.